Napravi Sam Logo

Smetnje od iskrenja na auto-radio prijamniku.

Kategorije

26.04.2008
Noviji automobili imaju ugrađene zaštite protiv smetnji iz automobilske instalacije, ali na našim cestama ima još dosta starijih tipova i godišta automobila.
 
Radio prijemnici starije i novije generacije mogu imati elektro smetnje naročito od iskrenja dinama, alternatora, te motora za brisače.
 
Prilikom prijema programa, od tih se uređaja čuje neugodno krckanje i šum, pa to značajno ometa prijem.
 
Da bi se spriječilo takovo ometanje, na izvor tih "ometača" prijema trebamo spojiti blok kondenzator od 0,1 uF/100V.
 
To se spaja na način da se zaleme izvodi kondenzatora , jedan na + motora brisača ili alternatora a drugi na masu.