Napravi Sam Logo

Spajanje TV sa vanjskom antenom

Kategorije

16.06.2007
 

Danas je TV prijemnik gotovo u svakoj sobi naše kuće/stana.

Međutim dali smo se ikad upitali kako je TV spojen sa antenom.

Danas uglavnom postoje centralni TV antenski sustavi na višestanovskim zgradama, KDS (kabelsko distribucijski sistem), ili satelitski digitalni sustavi sa paraboličnom antenom.

 

U vrijeme prvih TV aparata nije bilo ni koaksijalnih kablova, ni pretvarača ni kanalnih pojačala.

TV prijemnik čiji je antenski ulaz impendanse 75 Ohm, priključivao se antenskim plosnatim kablom tzv TWIN LEAD, koji je imao istu takovu impendanciju. Međutim suvremeni priključni kablovi impendanse su 75 OHM ali su antene uglavnom one usmjerene impendancije 240 OHM. .

Ukoliko bi priključili direktno antenu sa koaksijalnim kablom, rezultat prijema bi bio loš zbog neusklađenosti impendance.

U tu svrhu se u priključnu kutiju TV antene postavlja tzv BA-LUN ( balanced-unbalanced) član koji prilagođavaju impendancu na točnu vrijednost. Taj BA-LUN je u stvari asimetrični član koji sa par zavojnica i induktivnih kalemova mijenja ulazni otpor, i tako prilagođava TV prijemnik sa antenom..

Kod spajanja TV sa antenom nastojimo da je kabel što kraći, zbog gubitaka u kablu.

Ukoliko je kablel dug, postavlja se TV anensko pojačalo, koje nedoknađuju gubitak signala u kablu.