Napravi Sam Logo

Španjolska gripa

Kategorije

30.08.2007
 

Španjolska gripa koja je 1918 i 1919 godine pokosila 5 % svjetske populacije nema veze sa Španjolskom.

 

 

Ta vrsta influence koja je napadala prvenstveno mlađu populaciju sa otpornim imunitetom, zahvatila je veći dio svijeta, pa čak i Arktik.

 

Pandemija je zahvatila i najudaljenije otoke, a žarište joj je bilo u Američkoj državi Kanzas