Napravi Sam Logo

Štetočine u drvu

Kategorije

10.09.2007
Štetočine u drvu uglavnom dijelimo na životinjske i biljne vrste.
 
 
 
Od životinjskih vrsta najpoznatiji su:
 
-Kozorog -
 
Kozorog strizibuba (Hylotrupes baiulus) najčešći je štetočina koji napada drvo. Gnijezdi se uglavnom u crnogoričnom drvu bez obzira dali je drvo već posječeno ili još raste.
Tijekom ljeta ženka odlaže jajašca (200 - 400 kom) na površini drveta.
Ličinke se izlegu nakon otprilike 2 tjedna.
 
One tada prodiru u unutrašnjost drva i tamo se zadržavaju godinama. Nakon 4 do 6 godina iz ličinaka se razvijaju kukci koji onda rade najveću štetu. Kukci prave kanale u drvu i tako ga uništavaju.
 
- Drvotoči -
 
Druga najpoznatija skupina štetočina. Napadaju sve vrste drveta.
Nalazimo ih na starom namještaju, tavanskim gredama, u štokovima vrata.
Rađe se zadržavaju u hladnijim dijelovima zgrada.
Po kanalićima koji su izbušeni u drvu, te pojavom prašine sitne kao brašno, možemo lako uoćiti njihovu prisutnost.
 
-Potkornjaci -
 
Potkornjaci su bjelogorične štetočine rasprostranjene po čitavom svijetu.
 
U našim krajevima napadaju drvo hrasta, bukve, kestena, jasena, javora.
 
Kao kod ostalih ovdje je prava opasnosat po drvo ličinka.
Teško se uočavaju njihovi kanalići jer su skriveni pod tankim slojem drveta.
Drvo je na tom mjestu mekano a ispunjeno sitnom prašinom
 
-Kućna gljiva -
 
Kućna gljiva je najopasniji razarač drveta. Od vlage koja nastajem disanjem drveta, sama stvara uvjete za svoj razvoj.
Brzo se širi i zahvaća velike površine drva ako se pravovremeno ne spriječava.
Prepoznat ćemo je po bijelim rubnim dijelovima micelija, dok je u sredini crvena, boje crvene paprike.
Napada sve vrste drva, a zaraženo drvo trune i raspada se.