Napravi Sam Logo

Što ako ostane viška materijala za žbukanje ( morta)

Kategorije

31.03.2007
 Mort, (materijal čime se zida i žbuka) često nemožemo planirati točnu količinu.
 
Ostatak morta nakon žbukanja nemoramo baciti , možemo ga iskoristiti i drugi dan.
 
U posudi u kojoj je mort dobro promiješati, nalijati vode iznad nivoa morta, te u vodu dodati cca 1 litru lužine, odnosno sapunice.
Drugi dan (ne miješati) sapunica će se skoncentrirati na površini. sa posudom ju ukloniti tek onda promiješati odliti suvišnu vodu i nastaviti sa radom
 
Nažalost sa betonom nemožemo tako...višak nam propada...