Napravi Sam Logo

Što i kako sa digitalnim fotoaparatom?

Kategorije

20.12.2007
Digitalni aparati, danas su gotovo postupno istisnuli fotoparate sa filmom.
Da bi takovi aparati radili što bolje i duže, evo nekoliko savjeta o njihovom korištenju:
 
 

 

 


Alkalne baterije
Alkalne i Mignon baterije trebali biste izvaditi iz fotoaparata, pa iz svih električnih uređaja koji koriste baterije, ako ih duže vrijeme ne koristite. No tu ne mislim na dva mjeseca, nego na dva tjedna. Ako ih ne izvadite, baterije mogu iscuriti, pa te kemikalije iz baterije mogu uništiti elektroniku uređaja.

NiCd i NiMh
Mada se za Alkalne baterije preporuča da ih izvadite iz fotoaparata, NiCd (Nickel-Cadmium) i NiMh (nickel metal hydride battery) se ne moraju izvaditi iz fotoaparata jer ne cure, mada ih napunite ako ih niste dugo koristili.

Ne miješati
Nikad ne miješajte alkalne s punjivim baterijama jer različiti naponi mogu oštetiti elektroniku aparata. Alkalne baterije imaju 1.5V, dok punjive 1.2V.

Punjive baterije
Kod prvog korištenja baterija, preporuča se potpuno pražnjenje, te poslije neprekidno punjenje baterije od 10-12 sati. Razlog tomu je to da se kapacitet baterije potpuno iskoristi.

Rad sa baterijama
 

Vlasnik digitalnog fotoaparata zna kako je nezgodna situacija kad treba obaviti najvažnija snimanja, onda je na displayu aparata pokazana ona nepopularna poruka „Recharge the battery“. Da se to ne dogodi, najbolje je imati rezervni komplet baterija, naravno napunjenih.

 

Da bi sa baterijama napravili više snimaka

 

Digitalni aparati troše baterije više ili manje u zavisnosti sa akcijama koje izvode.

Tako se baterija najviše troši prililkom zapisivanja snimke na SF karticu, zatim kod dodatnog svjetla za osvjetljavanje objekta koji snimamo, te korištenje bljeskalice.

 

Da bi produžili vijek baterijama, napravite slijedeće:

 

 Postavite rad bljeskalice na „automatski“

 Ne osvjetljavajte objekt ako to nije neophodno

 Snimljeni materijal pregledavajte što manje i rjeđe

 Brisanje nepotrebnih snimaka ostavite za kraj snimanja

 Baterije kod mirovanja držite na hladnom i mračnom mjestu

 Fotoaparat ne držati u automobilu , pogotovo ne na suncu