Napravi Sam Logo

Što je sa perilicom?

Kategorije

06.09.2007
 

Perilica obično zakaže u presudnom trenutku, npr dok morate oprati haljinicu za prvu pričest. No, dobro je znati da večinu kvarova na perilici možete otkolniti sami.

 

 

Sustavna dijagnostika i otklanjanje kvara

 

1.         Ne radi ni jedna funkcija an perilici.

 

Provjerite dali je perilica uključena u mrežu i dali je uključen prekidač na vanjskom indikatoru na zidu.

Provjerite osigurač u strujnom krugu perilice, ukoliko osigurač pregori odmah po zamjeni novim ili automatski osigurač iskoči, ne uključivati ponovno, jer najprije postoji mogućnost da je došlo do kratkog spoja u krugu napajanja perilice.

Mogući uzroci pregorijevanja osigurača su slijedeći:

 

 

 

A Kratki spoj u krugu napajanja perilice

 

. U ovom slučaju dolazi do iskapčanja sigurnosne FID sklopke a osigurač ne pregorijeva. Stavljanjem FID zaštite, rjeđe dolazi do pregorijevanja osigurača, i on uglavnom pregorijeva uslijed zagrijavanja vodiča zbog preopterećenja u vodu.

Zbog toga treba pažljivo dimenzionirati osigurače.

Perilica, kao i svi uređaji koji rade s vodom OBAVEZNO moraju biti uzemljeni šuko priključkom a sama perilica mora biti zaštićena sa osiguračem najmanje 16 A.

 

Curenje vode iz kade na perilici i ulaz vode u elektromotor . Tom priliko vjerojatno je došlo do kratkog spoja namotaja na statoru motora, zagrijavanje i pregaranje žice. Nažalost, ovo je najveći kvar na perilici te trebate odrediti dali je zamjena motora isplativa. Kod starijih modela se ne isplati mijenjati motor.

 

B dali ste pravilno namjestili gumb za uključenje perilice

 

C Jeste li dobro zatvorili vratašca na stroju

 

2 Ne možete otvoriti vratašca.

 

 

Na novijim perilicama postoji zaštitni mehanizam koji sprečava nasilno otvaranje vratašca na stroju. Vratašca se mogu otvoriti tek po završetku pranja ili par minuta poslije zaustavljanja rada stroja. Ukoliko niste u moućnosti otvoriti vrata, možda ste odabrali pogrešan program koji zaustavlja rad stroja.o

3 Perilica ne uzima vodu iz vodovodne mreže.

 

Provjeriti slavinu gdje je perilica priključena, možda slavina nije odvrnuta.

 

Možda je usisno sito puno kamenca ili pijeska pa voda ne ože ulaziti u stroj

U tom slučaju zatvorite slavinu, odvrnite spojnicu i izvadite sito iz kućišta.

Operite ga pod mlazom čiste vode i ponovno stavite u sjedište

 

4 Voda istječe ispod perilice

 

Ukoliko primijetite istjecanje vode ispod perilice, znak je da je olabavljeno ili puknuto savitljivo crijevo za ispust vode iz bubnja u crpku za ispust.

 

Isključiti perilicu iz napajanja i iz vodovodne mreže, odviti stražnji poklopac, te provjeriti savitljivu gumenu cijev.

Ukoliko je napukla, malo snalažljivija osoba može to popraviti. U protivnom pozvati servis.

 

5 Rublje neocijeđeno, u bubnju ima još vode

 

Crpka za izbacivanje vode u kvaru, radi nepropisno, ili je crijevo za izbacivanje vode u izljev postavljeno previsoko.

To crijevo je potrebno postaviti idealno uz rub kade, ili cijev za izljev na visini oko 60 cm. A max na 100 cm.

Ukoliko je cijev postavljena previsoko, spustiti je niže, prema opisanom