Napravi Sam Logo

Što je zapravo katalizator?

Kategorije

04.07.2007
Od prvih početaka automobilizma, proizvodnja benzina kao i benzinskih motora, razvijala se u pogledu obujma, snage i kvalitete. Dugo godina radilo se na povećanju efikasnosti motora, te na tehnologiji prerade nafte u benzin kao gorivo
Povećanjem oktanskog broja beznina, bio je odgovor na veći omjer kompresije motora, a time i snage.
 Sve više je bio razvijan proces proizvodnje i tehnologija nafte.
 
 To se djelomično postizalo dodavanjem aditiva na bazi olovnih spojeva kao tetra etil olovo ili tetra metil olovo. Međutim, takav način proizvodnje naftnih derivata bitno je onečišćavalo čovjekovu okolinu i negativno djelovalo na zdravlje ljudi.
Tako je 1952 u Los Angelesu, ispitivanjem smoga u zraku, došlo do ukazivanja štetnosti po zdravlje i okolinu zbog ispušnih plinova automobila.
 To je postavilo nove zahtjeve za smanjenjem olovnih supstanci u benzinu, a kao takovo ispitivanje dovelo je i do pojave proizvodnje katalizatora, odnosno uklanjanje olova iz motornih benzina.
 
Za takav rad katalizatora bilo je potrebno proizvesti novi bezolovni benzin koji je u svijetu napravio pravu revoluciju. Naime, došlo je do masovnog poskupljenja cestovnog prijevoza u svijetu, jer je proizvodnja takvog benzina poskupjela proizvodnju u rafinerijama.
 
 Rješenje je bilo na vidiku, međutim skupi postupak proizvodnje katalizatora bio je neupitan. Što je u stvari katalizator? Katalizator je naprava koja uz uporabu bezolovnog benzina pomoću katalitičkog konvertera odvaja štetne sastojke iz ispušnih plinova, te dio plinova vraća natrag u proces sagorijevanja.
 
 U Evropu takva proizvodnja dolazi sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Prema tadašnjim propisima, štetni sastojci iz benzina kao što su CO i HC morali su se smanjiti za 45 %.. To je opet rezultiralo sa poskupljenjem automobila jer su prvi katalizatori bili čak 18 % cijene automobila.
 
 Sve većom proizvodnjaom automobila i obaveze uvođenja katalizatora u proizvodnju, njihova cijena pada. Danas se na svim novo proizvedenim automobilima mora obavezno nalaziti katalizator.