Napravi Sam Logo

Što napraviti u slučaju udara groma?

Kategorije

18.10.2007
Kako postupiti u slučaju kad osobu udari grom?
 
Znamo da je grmljavina prirodna pojava kad se pozitivno nabijene čestice u oblacima približe zemlji, koja je negativno nabijena. Tada se vrši električno pražnjenje u obliku električnog luka. Taj električni luk prema mjerenjima stručnjaka ponekad može biti i do 1000 kV, sa strujom od oko 5000 A.
 
Pošto su takvi naponi i struje smrtonosni za čovjeka, ipak ovisno o položaju, jačini napona i struje, čovjek često preživi udar groma.
 
Ovdje ću opisati način kako se obraniti od udara  groma.  Prilikom nastajanja munje, nastane vrlo snažan bljesak, istovreno se javlja snažan i zaglušujući prasak.
 
Električni luk iz olujunog oblaka spaja se sa nekom točkom na zemlji ili rjeđe sa negativno nabijenim drugim oblacima. Ukoliko se čovjek ili grupa ljudi nađu na mjestu pražnjenja, postoji vjerojatnost da će grom udariti baš u njih.
Zato treba kod nevremena izbjegavati slijedeće:
 
 - Stajati ili hodati otvorenim prostorom (livadom, proplankom)
 - Sklanjati se ispod osamljena drveta
 - Nositi sobom metalne predmete (vile, kosu, alat sa metalnim dijelovima)
 - Stajati blizu metalnih ograda, mostova, kranova, visokih konstrukcija
 - Razgovarati na otvorenom na mobitel
 
Ako vas nevrijeme zatekne na otvorenom, postupite ne slijedeći način:
 
Ako ste na otvorenom, legnite na tlo. Nemojte izlaziti iz automobila. Upravo je automobil najsigurnija zaštita.
Pošto nema kontakta metalnih dijelova sa tlom, grom ako i udari u automobil, ništa se neće desiti. Automobil će se u tom momentu ponašati kao FARADAYEV Kavez.
 
UIkoliko i unatoč oprezu dođe do udara groma u osobu ili grupu ljudi, postupite na slijedeći način:
 Osoba će imati opekotine, te možda slomljenih dijelova tijela.
Unesrećenog polegnite na tlo, ukoliko ima zapaljenu odjeću, zaštitite mu lice i oči, tako da ga okrenite prema zemlji. Ne skidajte mu zapaljenu odjeću, kako mu nebi skinuli i dijelove opečene kože.  Plamen ugasite nekim komadom tkanine ili dijelom odjeće koji se nije zapalio.
Osobu polegnite u bočni položaj ukoliko je u nesvijesti da se ne uguši.
Hitno pozovite liječnika.