Napravi Sam Logo

Struja, dobar sluga ali zao gospodar!

Kategorije

06.08.2007
 

Ponekad se može i bez nje, ali samo u iozuzetnim slučajevima

.Ta nevidljiva sila, osvjetljava nam tminu, pogoni strojeve i uređaje, izvor je svakojakim tehnološkim izumima..ipak, ukoliko smo neoprezni može nam biti opasan gospodar

 

Uvijek kad radimo sa naponima opasnim po ljudski život mora nam biti na umu „OPREZ JE MAJKA MUDROSTI“

Ovdje ću opisati i napraviti tablicu usporednu sa jačinom struje i njeno djelovanje na ljudsko tijelo:

 

Jakost struje u mA (miliamperi)

Izmjenična struja

Istosmjerna struja

1,5

Jedva da se osjeti

Ne osjeća se

3,0 - 5

Podrhtavanje prstiju

Ne osjeća se

5 – 10

Grčevi u ruci

Svrbež

10 – 15

Grčenje mišića

Zagrijavanje kože

15 – 30

Paraliza ruku, znojenje

Grčenje mišića

40 – 80

Početak fibrilacije (paraliza)

Otežano disanje

80 – 100

 Paraliza srca

Paraliza disanja

Iznad 1000

Kljenut srca, smrt

Razaranje tkiva od topline

 

Kako struja djeluje na ljudsko tijelo i pod kojim uvjetima

Da bi električni napon i struja bili opasni po čovjeka moraju djelovati na njega i prolaziti kroz njegovo tijelo

Da bi tok bio učinkovit on mora biti kružan, dakle ljudsko tijelo mora biti vodič kroz koji će se traj krug zatvoriti

  

Protok struje kroz ljudsko tijelo ovisi o otporu kuže koja kod odraslog čovjeka iznosi oko 3000 Ohm

. Taj otpor opet ovisi o čistoći i vlazi kože, tako da je vlažna koža manje otporna na dodir vodiča, pa je tako i protok struje jači..

Isto tako s porastom napona pada i otpor, tako da je najopasniji napon oko 150 -230 V, dakle napon iz gradske mreže.

Dužina trajanja prolaska struje kroz tijelo te jačina struje. Jakost struje mjerena u A (amperima) koja teče kroz tijelo može se izračunati na slijedeći način:

 

 I = Ud (V)/R

 

Gdje su:

 

I   jakost struje u amperima

 

Ud dodirni napon na točkama dodira napona s ljudskim tijelom,

 

V napon iz kojeg je potekao kontakt (gradska mreža)

 

R otpor ljudskog tijela

 

Prolaz struje kroz ljudsko tijelo kroz 4 osnovna djelovanja:

 

Toplinsko djelovanje tijelo se zagrijava i stvara unutarnje i vanjske opekotine

 

Mehaničko djelovanje očitava se razaranjem tkiva kod ulaska i izlaska struje

 

Kemijsko djelovanje vidi se u tome što struja prolazi kroz krvne žile te elektrolizom razara krvne sudove i srce

 

Biološko djelovanje uzrokuje grčenje mišića te prekid krvotoka

 

Pri jačim strujama svaka od ovih pojava gotovo uvijek izaziva smrtne posljedice.

 

Djelovanje struje na čovječje tijelo opisano u gornjoj tablici odnosi se na potpuno zdrav organizam. Razne bolesti, kao bolesti srca i krvnih žila, dijabetes, TBC i neke teže kronične bolesti ovu tablicu smanjuju gotovo za 50 %.