Napravi Sam Logo

Superhumus ispod toplog saga.

Kategorije

29.10.2007
Kao što sam već pisao, kompost je bio tvornica pod vedrim nebom i proizvodi nove hranjive tvari za prihranu vrtne zemlje. Pritom procesu pomažu živi organizmi.
Glavni elementi razgradnje u prirodi su toplina, vlaga, zrak i mikroorganizmi.
Dobar kompost mora biti dobro struktuiran. Zato ga treba njegovati i voditi brigu o njemu.
Stvaranje dobre zemlje nije samo kreativan posao već i kultiviran proces .
Zato kompost moramo povremeno rahliti i zalijevati.
Razgradnja bioloških tvari odvija se u više faza - raspad žive materije uz djelovanje mikroorganizama i bakterija.
Kompostna masa se smanjuje a smanjuje se i generacija mikroorganizama koji se hrane tijelima svojih predaka. U hrpu ulaze i kišne gliste koje prerađuju organske supsatnce.
Nakon 8 mjeseci taj proces je gotov i od mješavine otpadaka ostaje smeđa zemlja.
 
Vrste komposta
Jedinstven kompost je univerzalno ljekovito sredstvo za svaki vrt, jer sadrži ponešto od svega. Iskusni biovrtlari s vremenom pronalaze posebne mješavine.
 
 - Kompost od gnoja - veće količine gnoja treba posebno kompostirati. Gnoj mora biti potpuno zdrav. Gnojivo se u komposište slaže u slojevima. Između svakog sloja nasipava se  sloj zemlje.
U takav kompost nesmije se unositi vapno, jer bi ono neutraliziralo dušik.
Nakon 6 mjeseci uz 2 preokretanja slojeva imat ćemo kompost bogat hranjivom za zajtjevne biljke.
 
 - kompost od lišća - skupljanje lišća od različitih vrsta drveća, pomiješamo sa malo zelenila, naprimjer sa koprivom. Slojevi lišća oko 30 cm nasipavaju se kompostom, kamenim brašnom , kokošjeg gnoja.
Slegnuta masa nakon 4 mjeseca u proljeće dat će kvalitetnu smeđu zemlju.
 
 - kompost od sijena - slično kao i kompost od lišća. Treba nabaviti sijeno koje nije prskano herbicidima. U sloj sijena nasipamo sloj vapna i kamenog brašna. Hrpa će brzo isušivati zbog vapna pa je treba povremeno polijevati.
Takav kompost najbolji je za jagode, luk i mrkvu
 
 - kompost od travnate zemlje - slojevi zemlje na kojima se nalazi trava slaže se tako da se zemlja okrene gore a trava dolje. Takav specijalni kompost dozrijeva godinu dana, nakon čega se pretvara u vrlo kvalitatan humus.
 
 - kompost za malčiranje - slaže se od grubog humusnog materijala koji još nije razgrađen i vrvi mikroorganizmima. Takav je kompost prepun mineralnih i organskih hranjiva, tako da je pogodan za poticanje uzgoja na vrtnim gredicama. Može se uporabiti nakon 3 mjeseca a potpuno je dozrio za 9 do 12 mjeseci.