Napravi Sam Logo

"Tarzani" ili "Ševe"

Kategorije

21.08.2008
Razvijeni ili mršavi, pitanje je sada?
 
Osobe sa širokim ramenima, razvijene muskulature, ili osobe prosječne ili "nikakve" građe?
 
Istraživanja svjetskih stručnjaka za medicinu došli su do spoznaja da osobe sa vrlo širokim ramenima i razvijenim ključnim
 
kostima imaju manje šanse da postanu dementni ili obole od Alzheimerove bolesti, od osoba koje su slabije građe.
 
Ovakova predviđanja više će pogađati žene, dok će takovi muškarci bit više podložni demenciji.
 
Osobe s kratkim nogama jednako su sklona razvoju tih bolesti.