Napravi Sam Logo

Tko može biti oslobođen od plaćanja poreza na nekretnine?

Kategorije

03.04.2008
 
Prilikom stjecanja nekretnine, kupac plaća 5 % poreza na procijenjenu vrijednost nekretnine.
Međutim, postoje iznimke za vlasnike nekretnina kojima je to prva nekretnina, i koja služi u određene svrhe.
 
Evo izvatka iz zakona koji govori tko i pod kojim uvjetima može steći nekretninu:
 
 
 

 

.

POREZ PRI KUPOVINI NOVOGRADNJE


Prema Zakonu o PDV-u pri kupnji novosagrađenih nekretnina posebno se oporezuje građevinsko zemljište po stopi od 5%. Na građevinsku vrijednost objekta plaća se PDV u visini od 22% proizvodne cijene nekretnine.

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA PROMET NEKRETNINA

Porez ne promet nekretnina ne plaćaju gradani koji kupuju prvu nekretninu ( stan ili kuću ) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje uz uvjet:

1. da imaju hrvatsko državljanstvo,

2. da prijavljuju prebivalište u mjestu i na adresi gdje se nekretnina koju kupuju nalazi,

3. da veličina nekretnine koju kupuje građanin, ovisno o broju članova njegove uže obitelji, ne prelazi površinu kako slijedi:
- za 1 osobu do 50m stambenog prostora
- za 2 osobe do 65m stambenog prostora
- za 3 osobe do 80m stambenog prostora
- za 4 osobe do 90m stambenog prostora
- za 5 osoba do 100m stambenog prostora
- za 6 osoba do 110m stambenog prostora
- za 7 i više osoba do 120m stambenog prostora

ako veličina nekretnine koju građanin kupuje prelazi zadane površine tada se porez na nekretninu plaća samo na višak stambenog prostora

4. da građanin, te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu koja zadovoljava njihove stambene potrebe.

5. da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan, odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti.

Članovima uže obitelji, u smislu ovog Zakona, smatraju se bračni drug te djeca prijavljena na istoj adresi kao i građanin.

Porez se plaća ako se stan ili kuća otuđi u roku od pet godina od dana nabave nekretnine, odnosno ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.