Napravi Sam Logo

Transport i skladištenje građe

Kategorije

08.09.2007
Za idealnu obradu drva i konačni finalni proizvod, važno je da se drva pravilno transportiraju a još je više važno sušenje drveta.
 
Prilikom kupnje većih količina građe ili trupaca, iskoristite priliku da vam dobavljač svojim vozilom dopremi građu (trupce)do vašeg skladišta.
Dobavljač ima specijalno vozilo s dizalicom koja će vrlo lako građu istovariti na vaše skladište.
 
 Građa mora biti složena na odstojnike zbog ravnomjernog sušenja i pokrivena da ne dolazi vlaga i sunce
 Drvo se nesmije sušiti na suncu.
Osušeno drvo se mora zaštititi od apsorpcije nove vlage, najbolje umotati ga u foliju i zavezati .
Ukoliko nastanu jače vrućine, drvo će sušiti prebrzo a to će dovesti do pucanja.
Zbog toga drvo treba polijevati mlazom vode
Idealno sušenje je u zavjetrini, u hladu, u vremenu do 2 godine.