Napravi Sam Logo

Trikom do sjaja u kupaonici

Kategorije

11.06.2007
Spiralna cijev od tuša u kupaonici idelana je za taloženje kamenca
 

Ukoliko poslije uporabe ne obrišemo fleksibilnu cijev od tuša ( a vjerojatno ne), vremenom će ona dobiti kamenac ili ružnu sivu boju.

 

Tada u akciju stupa laštenje, čišćenje, no bez uspjeha. Ovdje do izražaja dolazi muška ruka i malo strpljenja.

Skinuti spiralnu cijev sa mješalice, odviti polugu sa mlaznicom. Ukoliko je nemoguće ručno odviti cijev, uzeti kliješta , ali cijev obaviti starim ručnikom da se ne oštete površinski kromirani dijelovi.

Iz navojnih matica skinuti brtve i pospremiti ih. Ukoliko su slabe, zamijeniti ih.

U plastičnu zdjelu ili lavor položiti savitljivu spiralnu cijev i rukohvat tuša.

Iskoristite priliku pa sa slavina iz kuhinje ili kupaone skinite usmjerivače mlaza sa mrežicama.

Ovdje dolazi do izražaja mali trik.

Uzmite WC sanitar i oko ½ litre izlijte u posudu. Dodajte vode tako da su svi dijelovi potopljeni, te ostavite oko 2 sata da se namaču. Netrebate miješati

.

Nataloženi kamenac će se rastvoriti u otopini. Ukoliko na pojedinim dijelovima ima više nataloženog kamenca, nemojte ga skidat izvijačem ili nekim metalnimn predmetom. Ostavite tako dugo dok se sav kamenac ne rastvori.

 

OPREZ!

Sredstva za skidanje kamenca su na bazi solne kiseline, pa su kao takva agresivna. Koristite zaštitne rukavice, te čuvajte oči.

Pazite na odjeću

. Kiselina nagriza platno i plastične dijelove.

Kiselina kojom ste otopili kamenac nemojte bacati, ona vam može još zatrebati za iste probleme.