Napravi Sam Logo

Trofazni asinkroni motori

Kategorije

14.06.2007
 

 

 

Trofazni motori izrađuju se za veće snage, i mogu se priključiti  tamo gdje postoji trofazni priključak. Trofazni napon je napon mjeren među pojedinim fazama. i iznosi oko 380 V izmjenično.

Trofazni se namot spaja u spoj zvijezda ili trokut na priključnoj kutiji kao
slici
 
 
Shematski prikaz spoja trokut /zvijezda prikazan je na slici:
 
 
 
 

 

Trofazni motori mogu raditi i na jednofazni napon, tako da im se među 2 faze bilo u trokutnom ili zvjezdastom spoju ubaci kondenzator.
 
Radni napon kondenzatora mora biti najmanje 400 V a kapacitet (u uF) ovisi o snazi motora:
Za prikaz vrijednosti kondenzatora vidi sliku: