Napravi Sam Logo

Uređenje drvene kuće

Kategorije

12.10.2007
 
Za razliku od priobalja i Jadrana, unutrašnost Hrvatske puna je kuća od drva.
 
Drvene juće u unutrašnjosti prevladavaju u Podravini, Pokuplju, Zagorju te Moslavini.
Te kuće datiraju još i iz 18 stolječa, a nije rijetkost da se nađe kuća stara i do 300 godina. Pošto se prohujale godine dobro vide na tim starim zdanjima, potrebno je znati na koji načim će se obaviti adaptacija.
Drvene kuće sastavljane su isključivo od drvenih oblica debljine ok 10 do 20 cm, koje su slagane sistemom "pero u utor". Rubovi su sastavljani deltasto, tako da su se teško rastavljale.
Često su te kuće građene na samoj zemlji bez ikakvih temelja, a većina ih ima temelje ili podrume ispod.
Ukoliko su temelji još donekle u funkciji, trebamo odlučiti dali će takav oblik i biti zadržan.
Drvene oblice treba skinuti na specifičan način.
Nakon skidanja krovišta, oblicu po oblicu se skida iz utora, sa pažnjom da se utori ne oštete jer će kasnije biti teško sve natrag složiti.
Trebamo označiti komad po komad jer u protivnom teško će se složiti sve na svoje mjesto.
Najbolje bi bilo da svaka strana kuće odnosno zid po zid se složi odvojeno sa pojedinačnim oznakama oblica kako smo ih skidali.
Ukoliko je temelj oštećen, skinut ćemo oštećene dijelove te rupe i pukotine zaliti betonom.
Zalijevanje treba biti vijencem po cijelom obodu zidova kako bi temelj za polaganje obnovljenih oblica bio ravan.
Oblice treba pogledati jednu po jednu, popraviti oštećenja, po potrebi neku zamijeniti novom od istog materijala.
Kad se oblice slože natrag kako su bile, njihove kuteve zabiti drvenim klinovima koje ćemo izraditi iz kestenovog drveta. Zašto kesten?
Hrastovi klinovi nisu dobri jer su zbog čvrstoće kruti i mogu rascijepiti oblicu
Kesten je tvrdo drvo koje se prilagođava pukotini, odnosno rupi u koju je zabijen.
Na završetku zida složenih oblica, učvrstiti završni slog oblica i poravnati ga da može na njih doći osnova za polaganje nosača krovišta.
Grede za nosače rogova neka budu od jelovine, malo šire od oblica. Dobro ih učvrstiti također klinovima pogotovo na uglovima kuće.
Na nosače rogova vodoravno položiti suhe fosne (daske min 5 cm debljine).
Fosne s donje strane neka budu hoblane jer će to biti vidljivo iz unutrašnjosti soba.
Na fosne s gornje strane stavljamo 10 cm mineralne vune u balama. Na tu se vunu polaže deblja PVC folija kao parna brana.
Sa gornje strane po gredama zabit ćemo daske 25 mm (colerice) po kojima će se moći hodati bez problema.
Napominjem da raspon greda na koje polažemo fosle, nesmije biti šire od 100 cm.
Maksimalni raspon greda smije biti 4 metra pod pretpostavkom njihovih dimenzija 140 x 200 mm. Grede slagati tako da je visina 200 a širina 140 zbog jačine na pritisak.
Kad smo zabili rogove, poprijeko njih zabijamo letve za crijep. Razmak letvi ovisi o vrsti crijepa.
Zabatne strane kuće obijamo brodskim podom od 20 mm koji ima utore.
Brodski pod mora biti suh kako se nebi odvajao i rasušio.
Bočne strane krova zaštitimo limenim opšavom koji če štititi krov protiv jakog vjetra.