Napravi Sam Logo

Uređenje kuća - potrebno pripaziti na sljjedeće

Kategorije

12.10.2007
Listajući oglasnike i pretražujući nekretnine na internetu, nailazimo na veliki broj starih kuća koje se prodaju.
 Na području Dalmacije, priboalja Istre i Kvarnera, u posljednjih nekoliko godina , pravi je hit  u ponudi starih kamenih kuća za adaptaciju.
 
Stare i oronule kuće izgrađene prije stotinjak i više godina, neodoljivo privlače kupce iz Hrvatske a još više strance.
Ukoliko se odlučimo za kupnju takve stare kuće, pošto za istu sada trebamo izdvojiti papren iznos EUR-a, trebamo pripaziti na slijedeće:
 
-Čisto vlasništvo, najbolje osobno otići u gruntovnicu i pogledati katastarsku česticu na kojoj se kuća nalazi, obratiti pažnju na ime i prezime vlasnika na vlasničkom listu, koje mora biti indentično sa prodavateljem. (osim ako agencija za promet nekretnina ne prodaje u ime i za račun vlasnika)
 
- teret na dotičnoj nekretnini, pod odjeljkom TERET mora stajati "Tereta nema"
 
-Izvaditi kopiju katastarskog plana u katastru općine gdje se nekretnina nalazi.
Po kopiji ćermo vidjeti dali je oblik zemljišta i površina indentična sa oglasom prodavatelja.
 
U slučaju da su svi parametri ispravni, napraviti ODMAH kupoprodajni ugovor ozmeđu kupca i prodavatelja. Ugovor bi bilo dobro da potpiše 1 svjedok sa po svake strane.
Ugovor treba ovjeriti kod javnog bilježnika.
 
Pošto je običaj da kupac plaća porez na prijenos nekretnine, (ne mora biti pravilo), u ugovoru možete navesti manju cijenu (POZOR - varate državu), ali to može biti dvosjekli mač. Ukoliko odredite veoma nisku cijenu, to će biti znak kod poreznih vlasti da nešto "muljate", pa će vam posalti službenika za procjenu. Taj Vam može opaliti takvu vrijednost da ćete pasti u nesvijest.
Zato je bolje da realnu kupopraodajnu cijenu smanjite za cca 20 %. To neće nikome biti sumnjivo.
Predate ugovor u nadležni sud na terenu čijem se nekretnina nalazi, i ..to je to.
Za par dana dobit ćete nalog za plaćanje poreza, a po uplati, sud će izdati rješenje za uknjižbu prava vlasništva na kuću koju ste kupili.