Napravi Sam Logo

Uzgoj glista

Kategorije

08.04.2008
 
Pod pojmom uzgajanja glista razumijevamo uzgoj glista na supstratu ili supstratu životinjskih izmeta u cilju proizvodnje visoko kvalitetnog humusa.
 
Začetke uzgoja glista nalazimo u SAD 60 -tih godina prošlog stoljeća. Odatle je krenula selekcija koja je najrasprostranija danas a to je kalifornijska glista.
Te su gliste dužine do 8 cm, crvene boje sa izvanrednim svojstvima razgradnje otpadaka i pretvorbu u kvalitetan humus bogat proteinima.
 
Po jednom leglu treba imati prostor oko 100 x 200 cm i visine od oko 30 cm.
Na tom prostoru odvija se cijeli životni vijek i ciklus proizvodnje tih glista
Taj se okvir stavi na zemlju, zaštiti žičanom mrežom protiv miševa.
 
Uzgoj glista i proizvodnja humusa karakterizira mali utrošak radne snage i jednostavno rukovanje, te mali troškovi..
Hrana glistama su otpaci, trava, korov, slama, dolazimo do faktora velike isplativosti jer je kvalitetan humus na cijeni.
Osim humusa za prodaju se može odvojiti i leglo.
 
Najveći je problem nabaviti kvalitetno leglo glista. Jedno prosječno leglo koje može stati u prostor za uzgoj je oko 100 000 glista.
Nakon godinu dana leglo se može udvostručit, uz pažnju o prehrani i održavanju legla.
 
Kompost odnosno supstrat na kojem će gliste živjeti i "raditi" trbamo ispitati na kiselost i to lakmus papirom. Time se ispituje pH vrijednost podloge i ako je previše kisela dodaje se kalcijev karbonat (gašeno vapno).