Napravi Sam Logo

Uzgoj krastavaca, rajčice i tikvica

Kategorije

27.05.2007
 Povrće koje se "penje", a to su  rajčica, krastavci, grašak, mahune, treba posaditi tako da se omogući njihov rast i lakše ubiranje.
Ukoliko u vrtu uzgajamo povrtlarske kulture koje se penju uz kolčiće ili mreže, treba postaviti laganu armaturu da se omogući lakša obrada te ubiranje plodova.
 
Krastavci kad se razrastu šire svoje reznice i do 3 metra u svim pravcima, pa ako su gusto posijani vrlo je teško prići im, zalijevati a pogotovo ubiranje a da se ne izgaze i unište.
 
U prodaji su plastične mrežice visine oko 1 m, a dužine prema potrebi.
 
Za postavljanje mrežice u nasad krastavaca moramo same krastavce posijati u redove razmaka oko 80 cm, Na početak i kraj reda krastavca zabijemo kolac dužine oko 1,5 m i zabijemo na razmak oko 1,5 m od kolca do kolca. Na vrhove kolaca zabijemo letvu koja će kolce međusobno spojiti u jednu armaturu. Mrežu razapnemo između kolčića i zavežemo tankom špagom. Kolčići trebaju biti zabijeni u zemlju oko 20 cm kako bi bili stabilni a mreža na njima napeta. Mladice u početku umetnuti među oka mrežice, a mladice će se poslije same penjati mrežicom.
Krastavci će lijepo visjeti i bit će na duhvat ruku kad nam zatreba.
Za rajčicu treba zabiti kolac uz svaku biljku, ne preblizu da ne oštetimo korijen. Kad stabljika naraste oko 20 cm potrebno ju je tankom špagom vezati uz kolac, ne prejako stisnuti jer bi se debljanjem mladica presijekla.
Kolci neka budu visine oko 1 m od tla. Kako mladice rastu, treba ih vezati više puta u tijeku rasta. Grančice koje se osuše ili su na samoj zemlji treba odrezati. Kad stabljika naraste do visine kolca, treba rezati vrh kao i svim izbojima koji rastu sa strane.
Mahune su biljke penjačice koje zahtijevaju kolce visine oko 2 m. One svojim končićima obavijaju kolac i netreba ih vezati. Kolci trebaju biti jaki kako se u punom rodu od težine nebi savili ili pokidali.