Napravi Sam Logo

Vinski podrumi - opasnost po život

Kategorije

22.09.2007
 Doba je intenzivnog vrenja mošta u vinskim podrumima.
Oprez! ulaz u podrum može biti smrtonosan:

Berba grožđa je završena, ili se završava, sad je trenutak da proradi znanje podrumara da bi se došlo do kvalitetnog vina.
Stara je narodna poslovica: uzalud dobro grožđe i obilan urod, ako je podrumar slab i vino će biti slabo
 
Vinski podrumi obično se nalaze ispod nivoa zemlje, ponekad i vrlo duboko pod zemljom.
Vrenje mošta u bačvama stvara koncentraciju ugljičnog dioksida, koji udisanjem može biti smrtonosan.
 
Ugljični dioksid je plin bez boje, okusa i mirisa, a produkt je fermentacije.
Pošto je teži od zraka, koncentrira se u nižim slojevima prostora sa bačvama.
Ukoliko nema provjetravanja podruma, osoba koja ulazi u podrum će bez ikakovih znakova opasnosti, naglo klonuti, onesvijestiti se i ugušiti.
Važno je napomenuti, da smrt nastupa vrlo brzo, jer se udisani plin
vrlo brzo širi krvotokom i tada su posljedice kobne.
 
Savjeti za siguran postupak sa vinom i vinskim podrumima:
1- Zabranite djeci i starijim osobama da SAME ulaze u prostor fermentacije.
 
2- U podrum uvijek neka ulaze najmanje dvoje ljudi zbog sigurnosti.
 
3- Najbolji je pokazivač koncentracije CO2 u podrumu svijeća.
Zapalite svijeću u podrumu i ostavite je ali da bude zaklonjena kako je propuh ili ventilacija nebi ugasila.
 
Posmatrajte kako svijeća gori. Ukoliko gori sa ravnomjernim plamenom i bez smanjivanja intenziteta plamena, znak je da nema opasne koncentracije ugljičnog dioksida.
 
Ukoliko svijeća gori slabim plamenom, ili se plamen potpuno ugasi, OPREZ!!. To je siguran znak da je CO2 prisutan te ga treba istjerati propuhom ili ventilacijom.
 
Ovakve mjere potrebne su sve dok vrenje mošta nije završeno.