Napravi Sam Logo

Vlasništvo nad nekretninom stječeno dosjelošću.

Kategorije

30.08.2008
Dosjelost je pravna kategorija kojom nevlasnik nekretnine dugogodišnjim korištenjem iste stječe pravo na vlasništvo.
 
Primjerak (izvod iz Zakona o Vlasništvu i drugim stvarnim pravima):
 
 
 

Izvod iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

 

 

Dosjelost služnosti

Članak 229.

(1) Stvarna služnost osniva se na temelju zakona dosjelošću, ako ju je posjednik povlasne nekretnine pošteno posjedovao izvršavajući njezin sadržaj kroz dvadeset godina, a vlasnik poslužne nekretnine nije se tome protivio.

(2) Ne može se dosjelošću osnovati stvarna služnost ako se njezin sadržaj izvršavao zlouporabom povjerenja vlasnika ili posjednika poslužne nekretnine, silom, potajno ili na zamolbu do opoziva.

(3) Ako se služnost po svojoj naravi može samo rijetko izvršavati, mora onaj tko tvrdi da je ona u korist njegove nekretnine kao povlasne osnovana dosjelošću, dokazati da je u razdoblju od najmanje dvadeset godina bar tri puta nastupio slučaj izvršavanja takve služnosti te da je on ili njegov prednik svaki taj put izvršio njezin sadržaj.