Napravi Sam Logo

Vrste, principi i načini centralnog grijanja.

Kategorije

12.01.2008
Najbolji način zan zagrijavanje obiteljskih kuća i etažnih stanova je centralno grijanje.
Sistem centralnog grijanja je loženje na jednom mjestu, te odvođenje topline cijevima u više prostorija.
 
Takav način grijanja nešto je skuplji od standardnog ali se brzo isplati i duže taje, te je jednostavije za rukovanje.
 
Da bi sistem duže trajao i kvalitetnije radio, potrebno je izabrati najkvalitetne materijale i dijelove.
 
Osim klasičnim metalnih cijevi danas se sve više koriste PVC i bakarne cijevi i fitinzi
Princip rada centralnog grijanja je slijedeći:
Voda se u kotlu zagrijava, smanjuje se njena gustoća i penje se cijevima prema radijatorima gdje predaje toplinu u okolinu te se tako ohlađuje.
Ohlađena voda povećava gustoću te se cijevima vraća u kotao. I tako neprestano.
Ovakav način grijanja poznaje jednocijevni i dvocjevni sustav grijanja