Napravi Sam Logo

WEB fotoservisi

Kategorije

14.07.2008
Ukoliko želite pokazati drugima svoja fotografska umijeća, na WEB-u postoje servisi za upload (slanje) vaših omiljenih fotografija.
 
Slanje vaših digitalnih fotografija vašim dragim osobama nije baš jednostavno ukoliko ih šaljete kao attachment E-mailu.
Zbog toga na Internetu postoje mnogi servisi za razmjenu, razgledavanje i pokazivanje fotografija.
 
Većina WEB foto servisa omogućit će vam kreiranje besplatnog korisničkog računa (accounta).
 
Najjednostavniji WEB foto servis je Flickr   www.flickr.com.
 
 
 To je besplatan program sa nešto smanjenim mogućnostima, ali sa zadovoljavajućim brojem opcija i mogućnosti.
Neki servisi nude i potpuno besplatno korištenje ali onda "dave" sa bannerima i reklamama.
Slike na tim servisima mogu biti vidljive svima ili samo osobama koje vi odaberete.
 
Poslatim slikama možete dodati i Tagove, odnosno ključne riječi koje će omogućiti pretraživanje.
 
 
Meta tagovi su zapravo set standardiziranih podataka o datoteci, odnosno o fotografiji kojoj su dodijeljeni, odnosno o formatu slike, datumu slikanja, rezoluciji, vrsti aparat, podacima o ekspoziciji i otvoru zaslona.
 
Pomoćumetatgova odnosno metapodataka, vrlose lako i brzo vrši pretraga za slikama.
Ključne riječi (tagove) unosite sami a možete ih dati i drugima da mogu pretraživat vaše slike.
 
Postoji i Hrvatska verzija web foto servisa Ptičica koja se nalazi na www.pticica.com.
Da biste mogli pohraniti slike na taj servis morate kreirati korisnički račun. Slike prema vašem Setup načinu mogu bit vidljive samo vama, svima ili osobama koje vi odredite.