Napravi Sam Logo

Za dobar i zdrav san

Kategorije

05.03.2008
U spavaćoj sobi što manje sobnog bilja, naročito lončanica
 
Ljubitelji sobnog cvijeća možda i nezanju da je cvijeće živi organizam, da ono diše, prema tome koristi kisik a ispušta ugljični dioksid...
 Iz tog razloga, sobno cvijeće se ne preporuča stavljati u prostor spavaće sobe.
 
Razna su istraživanja pokazala, a posebno prednjače Japanski istraživači, da u prostorima gdje se spava nije preporučljivo držati sobno bilje. Naročito ne držati lončanice ni rezano cvijeće.
 
Preporučeno je da se naročito izbjegava cvijeće crvenih nijansi.
 
Isto tako ne treba držati suho cvijeće, jer stvara negativnu energiju te tako utječe na raspoloženje. Neki su istraživači dokazali da je suho cvijeće rezultat nesporazuma, te raznih problema ukućana.
 
Na kraju, suho cvijeće je veliki sakupljač prašine koja također negativno djeluje na boravak u tim prostorima.