Napravi Sam Logo

Za dobrosusjedske odnose.

Kategorije

26.03.2008
 
U narodu je uvriježena izreka "bolji dobar susjed nego daleki brat" baš i nije neko pravilo, i sve češće ta izreka gubi na vjerodostojnosti.
 
 
Dobrosusjedski odnosi u današnje vrijeme vrlo su važan činilac za međusobnu komunikaciju, sigurnost, razonodu i međusobnu pomoć.
 
U slučaju nevolje, opasnosti, bolesti i ostalih iznenadnih neočekivanih događaja, prvi će vam priskočiti u pomoć prvi susjedi.
Osim ako....
 
Osim ako ste u zavadi, svađi.
 
Stara je izreka da se susjedi (ovdje vrijedi za Zagorce) tužakaju desetljećima za kokoš koja je prešla među, ili za 2 kolca posječena na susjedovom imanju, (jer susjed tvrdi da je to njegovo).
Takvi slučajevi zaista postoje, te se sudski sporovi vuku desetljećima a troškovi su ogromni, pa odvjetnici zadovoljno trljaju ruke.
 
Najčešće su razmirice oko međa, ili kako to stručno nazivaju "smetanje posjeda ili zadiranje u tuđi posjed"
 
Te međe koje su uvijek na krivom mjestu, nisu tu nego tamo, riječ po riječ, često sijevnu šake, letve, a nerijetko noževi ili vatrena oružja.
 
Da se to nebi desilo, evo savjeta što vam je učiniti odmah dok se  doselite na vašu novu nekretninu.
Pod pojmom nekretnine ovdje ću se orijentirati na zemljište.
 
Kad ste došli na svoj "komad obećane zemlje", upoznali prve susjede "međaše", predložite im da se međusobno usaglasite o međama odnosno granicama vašeg posjeda.
 
Ako vaš posjed nije ograđen, trebate napraviti slijedeće:
 
 - Imati kopiju katastarskog plana sa brojem čestice
 - Pozvati prve susjede da vam pokažu označenu među prema njihovom saznanju
 - Usaglasite njihova saznanja sa vašim katastarskim planom
 - Ukoliko smatrate da se slažete sa njihovim izjavama o međama, dogovorite se da izvršite postavljanje međašnjih oznaka .
 - Međašnje oznake ćete ili kupiti (metalne stupiće od ČBR čelika sa kapom od metalnog debelog lima 100x100 mm)
 ili napraviti ih od betona  300 x 60 x 60 mm )sa označenom križićem na vrhu stupića dijagonalno)
 te ih zabiti u sredinu međe tako da budu u nivou zemljišta da ne smetaju pri kosidbi.
 
 - Napravite skicu postavljanja oznaka da nakon nekoliko godina ili prema potrebi znate gdje se nalaze.
 
 - napravite pismenu izjavu kojom ćete izjaviti da ste suglasno sa susjedom XY dana ___ označili među između kčbr
__ i kčbr ___označili među, te da susjedi navedenih čestica nemaju primjedbe na mjesto postavljanja oznaka.
 
To potpišite, dobro bi bilo da imate i svjedoka, te ovjerite kod javnog bilježnika.
Svakom podijelite po primjerak i DOBRO čuvajte.
 
To će vas koštati 46,60 Kn a više nikada nećete imati problema.
To napravite dok ste sa susjedom "na ti", jer danas sutra se nikad nezna.