Napravi Sam Logo

Za gitariste, kako spojiti pickupe na gitari?

Kategorije

12.11.2013

Mnogi gitaristi su nerijetko imali velikih problema kada je trebalo promijeniti magnete (pickupe) na gitari. Najčešće je to bilo neiskustvo i neznanje, a i kada je vlasnik gitare to jednostavno odnio nekome da mu to napravi uz plaćanje usluge.

Svaki proizvođač pickupa i humbuckera ima svoju boju vodova koom se vrši ožičenja gitare. Najobičajan je postupak izvoda sa crnom i bijelom žicom. Pošto su u pitanju magneti, radi se o polovima, odnosno o + ili - polu. Tako je najčešće bijela žica bila + a crna - pol..Problem nastaje kad su u pitanju humbackeri.

Što su humbackeri. Humbaskeri su u stvari dvostruki single pickupi spojeni inverzno. Oni mogu djelovati kao serijsko spojeni i paralelno spojeni, tako da se na gitari pomoću preklopnika dobivaju razni efekti.

Najčešće je problem ako želimo iz humbuckera koji ima samo 2 izvoda dobiti 2 neovisna pickupa kako bi ih mogli razdvojiti ili kako se to kaže "splitati".

Pošto iz humbuckera vode samo 2 izvoda, moramo na njemu pronaći vod koji spaja inverzno oba singla.

Na ovoj slici je vidljivo kako to izgleda.

 

Siva ili bijela žica spaja oba kraja 2 magneta inverzno. Dakle pozitivni pol A magneta spojen je sa negativnim polom B magneta. Ostale 2 žice (crvena + pol i crna - pol) su u stvari glavni izlaz iz oba namota.. Žicu koja spaja oba magneta, dakle sivu ili bijelu na sredini prerežemo.

Tako ćemo dobiti 4 izvoda od kojih su sada slijedeći:

A crvena + pol B magneta

B crna negativni pol A magneta

C siva prerezana na jednoj strani + pol A magneta

D siva prerezana na drugoj strani - pol A magneta.

Što smo sada dobili? Dobili smo kao da imamo 2 odvojena magneta.

Za izvođenje razno raznih kombinacija (splitanje, reverziranje ili okretanje faze) imamo više mogućnosti.

Donja slika pokazuje kako se izvode te operacije pomoću raznih preklopnika:

Klasični spoj sa 3 magneta (Fender Stratocaster)

LP Gibson style

Spajanje 3 singla u paralelnom spoju:

Ili u serijskom načinu spajanja.

Boje izvoda kod nekih najpoznatijih proizvođača magneta:

        

Detaljnije o svim vrstama spajanje naći ćete NA OVOM SAJTU: