Napravi Sam Logo

Zaštita drvenih površina

Kategorije

10.09.2007
Drvo je nezamjenjiv materijal! Upotrebljava se u građevinarstvu, izradi namještaja i uređenje inerijera u domaćinstvu, sve do gradnje brodova.
 
Da bi takvo drvo dugo trajalo i imalo punu funkcionalnost, potrebno ga je zaštititi.
Zaštita se vrši zbog ljepšeg izgleda, a i protiv napada životinja i utjecaja biljnih štetočina.
kao što sam gore napisao, stručnjaci za drvo i zaštitu drva vrše konstruktivnu i kemijsku te funkcionalnu zaštitu drva.
U ovom poglavlju bit će opširnije opisana svaka od ovih zaštita.
 
Konstruktivna zaštita
 
- odnosi se na drvo i drvene površine koje se postavljaju kao zaštitne obloge u vanjskim i unutrašnjim prostorima građevinskih objekata.
Drvene obloge, pogotovo vanjske, izložene su utjecaju vremenskih prilika (kiša, sunce, vjetar) a to djeluje nepogodno po drvo.
 
Vanjske obloge moraju biti postavljene tako da im se omogućuje strujanje zraka oko njih.
 
Donji dio drvenih obloga mora biti barem 30 cm iznad nivoa zemlje kako nebi navlačila vlagu iz zemlje.
 
Kemijska zaštita
 
Kemijska zaštita se odnosi na premazivanje površina raznim lazurama i kemijskim spojevima koji će spriječiti ulazak crvima, raznim ušima i kukcima koji se hrane drvom a time ga i uništavaju.
 
Razlikujemo preventivnu zaštitu kojom spriječavamo ulazak kukaca u strukturu drva. Postoji i sredstvo za suzbijanje štetočina koje se već nalaze u drvu.
 
Kemijska zaštita je ujedno i vizuelna zaštita jer sredstva dolaze u raznim bojama i nijansama.