Napravi Sam Logo

Zaštita i popravak antiknog namještaja

Kategorije

06.06.2007
Antikni namještaj, iako vrlo star i djelomično oštećen, može se sačuvati i održavati
 

Ako je manještaj vrijedan a jako star i oštećen, potrebno ga je temeljito zaštititi.

 

Insekti u drvu njefikasnije se uništavaju plinom.Međutim, to nemožete sami učiniti jer za to trebaju posebne komore koje imaju samo zavodi za restauratorstvo i dezinsekciju.

Ukoliko namještaj nije toliko vrijedan, možete ga zaštititi nekim od tekućina za uništavanje crvotočina u drvu.

Bočice u kojima je sredstvo za ubrizgavanje tekućine, imaju tanke cjevčice za ubrizgavanje tekućina u rupice.

Sve te tekućine sadrže neke otrove, pa treba biti oprezan u radu sa njima.

Treba koristiti masku za lice, gumene rukavice, naočale te oprezno raditi.

Sredstva obavezno držati van dohvata djece.