Napravi Sam Logo

Zaštita od dodirnog napona

Kategorije

22.03.2008
U kućansrtvima se najčešće susrećemo sa opasnim dodirnim naponom koji prema propisima nesmije prijeći preko 65 V.
Naime, i niski naponi prolazeći kroz ljudsko tijelo mogu izazvati oštećenja pa i smrt.
 
Električna energija na ljudsko tijelo djeluje u više pravaca:
 
 - uzrokuje grčenje mišića odnosano prestanak rada srca
 - izaziva opekline na tijelu izazvane električnim lukom
 - djeluje na živčani sustav te mogu izazvati paralizu
 
 Struja veća od 50 mA izaziva nesvjesticu a struja veća od 100 mA, može izazvati smrt.
 
Navedeno vrijedi ako struja prolazi kroz prsni koš i samo srce.
Radi se o AC (alternate current) odnosno izmjeničnoj struji.
 
Da bi se zaštitili od tih opasnosti, potrebno je u kućanstvu osigurati zaštitu od dodirnog napona.
 
To možemo napraviti na nekoliko načina:
 
 - zaštita potrošača posebnom izolacijom . To naročito vrijedi za manje aparate kao što su usisavači, bušilice, sušila za kosu, mikseri, strojevi za pranje rublja.
 
Izolacija se izvodi na taj način da se svi dijelovi koji bi mogli biti pod naponom, stavljaju u plastična kućišta. Na taj način nije fizički moguće doći u dodir sa tim dijelovima ako se uređaji koriste po propisima.
 
 - zaštitno uzemljenje. Svi strojevi koji se koriste sa vodom (veš mašine, strojevi za pranje suđa, mješalice za betom) trebaju biti uzemljeni pomoću priključnice sa šuko utikačem.
 
Kako djeluje uzemljenje.
U slučaju proboja faznog ili nultog vodiča na masu uzemljenje, zaštitna sklopka će u nekoliko ms isključiti instalaciju iz napona,