Napravi Sam Logo

Zaštita zidova od ptica

Kategorije

02.11.2013

Možda će mi osobe ili društva ljubitelja životinja zamjeriti na ovom postu ali ptice čine veliku štetu gradeći gnijezda na pročeljima kuća. Ovdje prvenstveno mislim na lastavice koje se gnijezde na fasadama pročelja kuća, nagrđujući fasadu i oštećujući zidove.

Pticama svakako treba omogućiti razmnožavanje i građenje gnijezda ali na takovim zgradama na kojima neće biti štete. Pri tome mislim na šupe, garaže, drvarnice. na tim objektima stoviše treba lastavicama pomoći u gradnji na način da na zid na gornjoj strani zabijemo letve kako bi one lakše napravile gnijezdo.

A sada način na koji ćemo "otjerati" lastavice sa fasada naših kuća. Kuteve na kojima lastavice obično namjeravaju graditi gnijezda treba premazati tekućinom za premazivanje zidova prije farbanja .


Tekućinu razrijedimo sa petrolejem u omjeru 1:1. napominjem da petrolej mora biti vrsta za petrolejske peći, dakle bezbojan. U protivnom sa običnim petrolejem bi ostala mrlja na fasadi.
Miris petroleja će odbijati ptice te ih natjerati da svoja gnijezda savijaju negdje drugdje.
Operaciju premazivanja treba obaviti u proljeće prije dolaska lastavica iz južnih krajeva.
Pojas premazivanja može biti širine oko 30 cm .