Napravi Sam Logo

Što se može napraviti sa motorom od stroja za pranje rublja?

Kategorije

10.08.2007
  

Elektromotor od stroja za pranje rublja često ostane kad na stroju sve otkaže. Rijetko se kvari, jedino ako procuri na njega voda onda on strada. Motor se neisplati popravljati jer je novi jeftiniji.

S tim motorom može se u samovskoj radionici mnogo napraviti.Motor je asinhroni, sa dva neovisna namotaja, zapravo u jednom kućištu su 2 namota, jedan za pranje a drugi za centrifugiranje.
Ova shema je primjenljiva ako motor ima 1 kondenzator za oba namota.
 

Snaga za pranje obično je oko 300 W, a za centrifugiranje obično oko 700 W.

Sa manjom snagom može se fino napraviti ražanj za prasce i janjce, a od 700 W brusilice, kosilice, ili motor za pogon tokarskog stroja kojeg ću ovdje opisati.

Najprije ću opisati način spajanja žica ukoliko nema oznaka na motoru.

Obično motori imaju priključnu kutiju sa 5 žica i to standardizirane po boji.
1 Žuta - faza 1 za pranje
2 Zelena - faza 2 za pranje
3 Plava - glavna faza centrifuge
4 Bijela - zajednička faza za oba namota
5 Crvena pomoćna faza centrifuge
 

 

Šema spajanja žica na elektromotoru za brzo okretanje motora (oko 2800 o/min) (centrifugiranje)

 

Kondenzator 15 – 20 uF/400V
 
Bijela žica ...................na fazni priključak napona 220V
Plava žica....................na klemu kondenzatora + neutralni priključak mreže (0)
Crvena žica..................na drugu klemu kondenzatora
 
Ovakav način spoja omogućit će okretanje motora udesno.
 
Šema spoja na elektromotoru za pranje, sa mogućnosti reverziranje (mijenjanja smjera vrtnje desno-lijevo), prikazan je na slici:

 

 
Ukoliko želite od istog motora napraviti više, pogledajte članke iz SAM-a 1982 u kojem se objašnjava detaljno o elektromotoru iz stroja za pranje rublja, te sve što sa njome možete napraviti.
 
O tome opširnije pogledajte ovdje, za otvaranje filea kliknite na .pdf file