Napravi Sam Logo

KUĆNA RADIONICA

Fluorescentna rasvjeta

05.05.2008

Fluo rasvjeta je vrlo ekonomični oblik rasvjete sa štednim cijevima.
Cijev od 40 Wata daje otprilike istu svjetlost kao i žarulja od 200 W.

Mješalica za beton - zlatna pravila za rad i sigurnost

20.04.2008

Za siguran rad i uspjeh pri radu evo nekoliko savjeta:
 

FID ili diferencijala sklopka, čemu služi i kako radi?

19.04.2008

 

FID ili diferencijalna sklopka služi za  mjerenje ravnoteže struje u sklopci, i njeno diferenciranje.

Pletarstvo

12.04.2008

Pod pletarstvom podrazumijevamo izradu raznovrsnih proizvoda od vrbova pruća ili ljuštenog drveta. lika,trske, slame,palmina lišća.

Daska za rezanje mesa

27.03.2008

 Daske za rezanje u kuhinji mogu biti  drvene ili plastične.
Kako ih sačuvati od uništenja?

Kućanski aparati

26.03.2008

Električni aparati su kućni pomagači koji nam olakšavaju život i čine ga udobnijim i lakšim.
 
Međutim, samo pravilnim rukovanjem imat ćete i udobnost i ekonomičnost .

Rasvjeta, udobnost ali i štednja.

26.03.2008

Pridržavamo li se samo nekoliko savjeta, uz manju potrošnju, možemo imati više i kvalitetnije svjetlo.

Pravilno dimenzioniranje električnih instalacija

22.03.2008

Ispravno izvedena instalacija mora zadovoljavati nekoliko temeljnih načela:
 
 - pogonska sigurnost u radu
 - zaštitno djelovanje bez mogućnosti oštećivanja tijekom rada
 - osigurana stabilnost i sigurnost objekta koji štiti
 
 

Osigurači

22.03.2008

Osigurači u kućanstvu su u stvari umjetno napravljeni uređaji koji su "naslabija karika" u lancu kućne instalacije.
 

Zaštita od dodirnog napona

22.03.2008

U kućansrtvima se najčešće susrećemo sa opasnim dodirnim naponom koji prema propisima nesmije prijeći preko 65 V.
Naime, i niski naponi prolazeći kroz ljudsko tijelo mogu izazvati oštećenja pa i smrt.