Napravi Sam Logo

Od temelja do krova

Imamo sve, krenimo u avanturu gradnje!

04.04.2007

 
Nakon svih mogućih peripetija, možemo krenut u "Svoj majstor avanturu"
 

Nabavka materijala, alata i opreme

31.03.2007

 
 
Bez alata nema zanata, poznata je poslovica, kad još uz to pribavite građevinski materijal i opremu, sreći nikad kraja..
 

Izbor izvođača radova

28.03.2007

 
U današnje vrijeme konkurencija  u građevinarstvu kao i u ostalim granama industrije, vrlo je velika, Treba biti oprezan...vrlo oprezan..
 Ima  majstora i "majstora"..

Od ideje do dokumenata

28.03.2007

Nakon bezbrojnih diskusija, planova, crteža i skica, financijskih konstrukcija i izračuna,  odlučih se uhvatiti u koštac sa avanturom izgradnje vlastitog doma, naporno...mukotrpno...ali...isplatio se...