Napravi Sam Logo

Članci

WEB portal kojeg upravo gledate, nastao je 2006 godine.Dugo sam sakupljao ideje, podatke i postavio portal kakvog sada gledate.

Portal sa DIY (Do It Yourself) ili po domaće "Napravi sam" prvi je te vrste na HR WEB tržištu. Od tada pa do nanas (10./2013) ima unikatnih posjeta oko 2 milijuna, ili blizu 3 milijuna pregleda sadržaja. Ako uzmeno neki prosjek, to iznosi oko 920 posjeta dnevno.

Ponekad (vikend) posjeti se penju i do 1300.

Prije nekih 2 mjeseca Portalu je promijenjen način pregledavanja u smislu da je sužen sadržaj u 12 Kategorija.

Tako je preglednost veća, brže se učitavaju stranice i lakše je pronalaženje željene tematike, te se željeni sadržaji mogu pronaći samo 1 klikom.

 

WEB portal what you are watching, was created 2006. I have long been collecting ideas, data, and set the portal as we are watching now.

Portal with the DIY (Do It Yourself) or at home, "' Do" is the first of its kind on the HR web market. Since then (10./2013) has a unique visitors around 2 million, or nearly 3 million views of content. average.It is about 920 visits a day.
 Sometimes (weekend) visits climb up to the 1300th

Before some two months Portal changed the way in terms of viewing that content is narrowed to 12 category.

Thus, higher visibility, faster loading pages, and it's easier to find the desired subject matter, and the desired content can be found just one click.

WEB administrator

 

 

 

 

Međunarodna oporuka

02.09.2008

 
Ukoliko je potrebno napraviti oporuku ako je vlasništvo u inozemstvu, ili su nasljednici strani državljani bez domaćeg državljanstva, radi se međunarodna oporuka.

Odricanje od nasljedstva

02.09.2008

 
Kao što se nasljednik može odreći naslijeđene imovine, tako se može i odreći nasljedstva unaprijed.

Nasljednička izjava

02.09.2008

 
U postupku nakon ostavinske rasprave, nasljednik se poslije punomoćnosti Rješenja o ostavini može odreći svog dijela koji je dobio, te ga prenijeti na drugu osobu .

Ugovori o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju

01.09.2008

Često je slučaj da se prema starijim osobama sastavi Ugovor o uzdržavanju od strane njihovih nasljednika, ukućana ili drugih osoba.
Međutim, u nazivu i pravnoj kvalifikaciji između ovih ugovora postoji vrlo velika razlika...

Vlasništvo nad nekretninom stječeno dosjelošću.

30.08.2008

Dosjelost je pravna kategorija kojom nevlasnik nekretnine dugogodišnjim korištenjem iste stječe pravo na vlasništvo.

Tabularna izjava (Insula tabulandi)

30.08.2008

 
Ovakova izjava koja može biti poseban dokumenat, a može biti i sastavni dio Ugovora, neophodan je, jer se bez njega ne može izvršiti pravo uknjižbe na novog vlasnika.
 
NAPOMENA:
 
Podaci iz Ugovora su opcionalni i izmišljeni !!

Prijedlog za brisanje zabilježbe o objektu sagrađenom bez građ. dozvole

30.08.2008

Čest je slučaj da je u ZK spisima pod "Teret" u ZK Izvatku, pribilježena opaska koja glasi ovako:
 
"Predbilježuje se da je objekat upisan u ZK bez građevne dozvole"

Darovni Ugovor.

30.08.2008

 
Sklapa se kad osoba A želi darovati nekretninu osobi B ili više njih pojedinačno.

Brisanje prava služnosti na nekretnini

30.08.2008

 
Ovaj podnesak podnosi se Sudu ukoliko je na nekoj nekretnini upisano doživotno pravo služnosti (Uživanja), a osoba je preminula pa više ne postoje pravni uvjeti za služnost.

Predlošci, šprance i primjeri.

30.08.2008

Nerijetko treba napraviti Ugovor o kupoprodaji, darovanju, i ostalim pravnim trasankcijama, pa onda odvjetnici za sitnicu odnesu velike novce.
Uz malo volje to se može napraviti i u vlastitoj režiji.